Увага!

Зміна банківських реквізитів

Херсонського ясел-садка № 79  

з 18.01.2021

харчування та платні послуги

рахунок UA278201720314211017201035762

 

При здійсненні платежу  обов’язково вказується  призначення платежу

та № ясла-садка

 

Спеціальний рахунок для прийому благодійних внесків:

р/р № UA798201720314291017302035762

У  платежу обов’язково треба вказувати  призначення та №  ясел-садка.

 

 

Ясла-садок співпрацює з

Херсонським міським благодійним фондом «Бджілка»

для надходження благодійної допомоги

Банк ПАТ КБ «Приватбанк»

                  МФО  352479

                  ЄДРПОУ 40419040

                  р/р 26005052206526

 

                 Рахунок у форматі IBAN:  UA  223524790000026005052206526

 

 

     На виконання рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради від  20.08.2019 № 302 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», статтею  35  Закону України «Про дошкільну освіту»,  Порядком встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від  21.11.2002 № 667, керуючись п.5.2.4. Положення про управління освіти Херсонської міської ради, наказом  управління освіти від 27.08.2019 року № 153-Т «Про встановлення для батьків плати за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти міста та вартості харчування з 01.01.2020»

З 01 січня 2020 року:

1.1. Встановити для батьків або осіб, які їх замінюють,  плату за   харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти міста:

1.1.1. Загального, спеціального та комбінованого типу з 10,5-годинним перебуванням – у розмірі 60% від вартості харчування на день у міській місцевості: 30,00 грн  – для дітей дошкільного віку та 20,40 грн. – для дітей  переддошкільного віку.

1.2. Зменшити розмір  батьківської плати на 50% для батьків або осіб,  котрі їх замінюють, у сімꞌях, в яких троє та більше дітей.

1.3.  Звільнити  батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей  із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за   попередній   квартал   не   перевищував   рівня  забезпечення прожиткового   мінімуму      (гарантованого  мінімуму),  який  щороку встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України», для визначення права на  звільнення від плати за харчування дитини у  комунальних  дошкільних  навчальних закладах, а також батьків дітей  або  осіб,  які  їх  замінюють,  із  сімей, що отримують допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», із сімей, які опинилися у складних життєвих         обставинах та перебувають на обліку в районних службах з питань захисту     дітей м. Херсона.

1.4. Звільнення від сплати  або зменшення розміру плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти для батьків провадити щорічно, у випадку необхідності переглядати протягом року, але не більше одного разу, та запроваджувати в місячний термін після подання документів у порядку,  визначеному чинним законодавством.

1.5. Не справляти з батьків плату за харчування дітей у закладах  дошкільної освіти у випадках, передбачених законодавством України (діти з особливими освітніми потребами,  що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які відвідують інклюзивні групи закладів дошкільної освіти, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; які перебувають під опікою і виховуються в сімꞌях; діти працівників органів внутрішніх справ, котрі загинули під час виконання  службових обов’язків, тощо).

1.6. Справляти з батьків плату за харчування дітей лише за дні  відвідування дітьми закладу дошкільної освіти. За дні, в які дитина не  відвідувала заклад (у випадку хвороби, карантину, санаторного лікування,    хвороби матері, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів  тощо), плата за харчування дітей з батьків не    справляється.

1.7. Справляти плату з осіб, які не подали необхідні документи щодо звільнення від плати за харчування дітей або її зменшення, у розмірі 60% від вартості харчування дитини на день у міській місцевості.

1.8. Вносити плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти   щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата  до банківських установ. 

1.9. Встановити пільги, звільнивши батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти із сімей, в яких     батьки загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, мають статус учасника АТО та ООС, дітей громадян України, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.