Звіт директора Херсонського ясел-садка № 79 Херсонської міської ради

Овчаренко Олександри Павлівни за 2020/2021 н.р.

«02»  червня 2021 року      

     Звіт складено у відповідності до виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Херсонський ясла-садок № 79 Херсонської міської ради (далі – ясла-садок) здійснював свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України. Головною метою діяльності ясел-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ясел-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю; формування екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; зміна формальних відносин на практичну взаємодію у роботі з батьками.

Безпосереднє керівництво ясла-садком  здійснював  директор,  згідно з повноваженнями, закріпленими  Статутом.

У яслах-садку функціонувало 6 груп: І молодша група, ІІ молодша група, середня група, старша (5-6 років) група, старша (6-7 років) інклюзивна   група, різновікова група.  Режим роботи ЗДО залишився без змін:                   10,5 годин – 5 груп, 12 годин – 1 група. Групи укомплектовано за віковими особливостями дітей. Всього дітей у яслах-садку 110.

У яслах-садку спілкування, навчання та ведення ділової документації здійснювалося державною мовою.

Якісна характеристика педагогічного колективу; участь адміністрації та педагогів у методичній роботі міста, області

            Якісний і кількісний склад педагогічного колективу: 15; вища освіта: 13 педагогів – 86 %; базова вища: 1 педагог – 7 %; практичний психолог –  базова вища – 7 %.

   Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році атестувалося 2 педагога: присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 вихователь, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -  1 вихователь-методист.  Курсову підготовку при КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» у 2020/2021 навчальному році пройшли  4 педагоги. Вцілому робота колективу ясел-садка відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, експериментували та продовжили впроваджувати інноваційні технології та методики: «Методика Марії Монтессорі в дитячому садку» - І молодша група; «Мнемотехніка» Г.Чепурного»,  «Казкова фізкультура»  М.М. Єфименко -  ІІ молодша група; «Безмежний світ гри з LEGO» - середня група; «Цифри і лічба» М.О. Зайцева» - старша (5-6 р.) група; «Формування інформаційно-ігрової творчості» Н.В.Гавриш, О.Безсонова (коректруні таблиці)» - старша (6-7 р.) інклюзивна група; «Безмежний світ гри з LEGO» - різновікова група; реалізацієя творчого проєкту «Комплексний підхід до проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: розвиток зв’язного мовлення дошкільників через театралізовану діяльність».

Адміністрація та педагоги ясел-садка взяли участь у методичній роботі міста для підвищення педмайстерності: «Школа інноваційних технологій: «Упровадження інноваційних технологій для формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників» (упродовж року); «Школа педагога інклюзивного навчання» (упродовж року); авторський семінар М.М.Шутя «Соціокультурні ігри дітей в сучасних умовах», «Тканинні візерунки», «Веселкові дзвіночки» та Г.Чепурного «Освітня мнемотехніка в дошкіллі»; учасники Міжнародного онлайн-семінару «Підтримака навчання дітей зі спеціальними освітніми потребами у спеціальному класі звичайного дитячого садка»; тематичні консультації Н.Омельяненко «Державний нагляд і контроль», «Державна служба якості освіти», «Підвищення кваліфікації» тощо.

Педагоги, діти та батьки  ясел-садка взяли участь у: міському конкурсі «Крок до зірок» (І місце Косата Емілія), «Світ очима дітей» (учасники); міський Фестиваль «Літературні намистинки» (дипломант Чечельницька Вікторія); конкурс «Крок до Олімпу»; лайт-конкурс : «Кращий логопедичний кабінет-2021», «Краща групова кімната-2021»; участь у флешмобі «Дерева замість квітів»; надані благодійні внески до Суворовської районної організації Товариства Червоний Хрест.

Освітня робота

           Освітня робота ясла-садка  у 2020/2021 навчальному році будувалася на основі річного плану, який мав на меті такі завдання:

 1. Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку: перші кроки – загартовування.
 2. Мовленнєвий розвиток дітей засобами театралізованої діяльності.
 3. Розвиток логіко-математичної компетенції дошкільників засобами конструктора ЛЕГО.

     Виходячи з аналізу освітньої роботи, враховуючи одне з головних завдань методичної роботи  «Формування мовленнєвої компетенції у дошкільників»,  ясла-садок продовжив працювати над даним питанням поглиблено, впроваджуючи інноваційні технології для мовленнєвого розвитку дитини.

В яслах-садку належним чином була організована робота гуртків на безоплатній основі, а саме: вокальний гурток «Веселi до-мi-соль-ки» – діти 4-6 років, гурток з образотворчого мистецтва «Різнокольоровий світ» - ІІ молодша група, «Кольорові долоньки» - середня група, гурток з розвитку логічного мислення «Кубік-Рубік» - старша група, спортивний гурток «Цікаві шашки» - старша група, «Казкова фізкультура» -    ІІ молодша група, гурток з LEGO-конструктора  «Чарівні цеглинки»  - різновікова група. Результатом роботи  гуртків стало  покращення показників інтелектуального розвитку дошкільнят, спостерігалося зростання рівня логіко-математичних, театральних здібностей дітей.  

За рахунок варіативної складової в яслах-садку один раз на тиждень проводилась робота з дітьми по ОБЖД, правовової освіти, народознавства, екологічного виховання.

Надаються додаткові освітні послуги: «Говоримо англійською».

Рівень засвоєння програмових вимог по яслах-садку (всього дітей – 110) здійснюється за критеріями, які позначаються рівнем: високий (дитина виконує дії самостійно) – 22 – 20%;  достатній (дитина виконує дії самостійно, але іноді потребує допомоги дорослого) – 40 – 36%; середній (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомогу дорослого) – 47 – 43 %; низький (дитина виконує дії за допомогою дорослого) – 1 – 1%.

Система взаємодії з батьками; співпраця з різними організаціями

 • батьківські збори з дотриманням карантинних обмежень;
 • проєкт «Мовленнєвий розвиток дітей засобами театралізованої діяльності» (дитина, батьки, ясла-садок);
 • консультації і рекомендації для батьків з використанням інтернетресурів;
 • тематичні виставки спільних робіт батьків та дітей: «Осінь чарівниця» (поробки, аплікації з природного матеріалу); «Зимові візерунки» (нетрадиційні техніки малювання); «Створюємо домашній театр»; «Пасхальний натюрморт»;«Бережи себе, малюк!» (спільні роботи з батьками на тему безпеки життєдіяльності);

 - виготовлення нестандартного обладнання для фізичного розвитку дітей;

 благоустрій території та ігрових майданчиків;

 - для батьків дітей старшого віку працювала «Школа майбутнього першокласника».

Ясла-садок тісно співпрацював із Херсонською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської міської ради. На забезпечення наступності у роботі закладу та початковою ланками освіти в умовах Нової української школи педагоги ясел-садка взяли участь у спільній педраді з вчителами початкових класів, ознайомлення з програмою Нової школи з дотриманням карантинних обмежень.  Проведена робота дала певні результати: у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 84%, внутрішня позиція дитини – 76%, ефективність системи підготовки дітей до школи – 87%.

З вересня ясла-садок співпрацював із Херсонським дитячо-юнацьким клубом фізичної підготовки № 4 Херсонської міської ради. Проведені заходи, а саме: консультації для батьків «Як правильно організувати вільний час дитини в умовах карантину»; консультативна допомога яслам-садку щодо участі дошкільників у конкурсі «Крок до Олімпу», сприяли підвищенню культури батьків та усвідомленню впливу фізичного виховання на розвиток дитини.

Ясла-садок співпрацював із Херсонським краєзнавчим музеєм, що сприяло розширенню кругозору дітей про рідний край шляхом інноваційних методів  ознайомлення з експозиціями; з Херсонським обласним ляльковим театром, Херсонською обласною дитячою бібліотекою, Школою мистецтв № 1, які сприяли формуванню духовної культури, розвитку естетичного смаку, творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Управлінська діяльність

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу, адміністрацією ясла-садка були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, тематичні тижні та інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги спрямовують освітній процес на збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, розвиток комунікації дошкільників, формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю, формування екологічної самосвідомості;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), освітній процес у яслах-садку здійснюється з дотриманням карантинних обмежень та з урахуванням усіх санітарно-протиепідемічних вимог.  

У 2020/2021 навчальному році колектив ясел-садка працював творчо і відповідально. Адміністрація охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, організація комплексного підходу до фізичного розвитку дітей, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: калейдоскоп педагогічних ідей, дискусії, ділові ігри, тренінги. Проведення відкритих занять з дотриманням карантинних обмежень стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

До управлінської діяльності ясел-садка залучаються батьки вихованців. Створений батьківський комітет приймає участь у розв’язанні адміністративно-господарських та групових питань, поповнення матеріально-технічної бази.

Традицією в садочку є:

 • прийоми  батьків з особистих питань;
 • дистанційне спілкування з батьками з особистих питань;
 • анкетування батьків;
 • консультпунктів для батьків.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління ясла-садка. На особистому прийомі у керівника були 27 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ясла-садка згідно електронної реєстрації, організація харчування та благоустрій території.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Впродовж року педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік.

Створено творчу групу для розробки Стратегії розвитку ясел-садка  на 5 років.

Протягом року батьки та громадськість знайомилися з роботою ясел-садка через ЗМІ: сайт управління освіти Херсонської міської ради, сайт ясел-садка.

Медичне обслуговування

Медичне обслуговування в закладі здійснюється відповідно до Статуту, де розроблені основні напрями медичного обслуговування дошкільників, відповідно, до Закону України «Про дошкільну освіту (ст.28,14,12) Положення про дошкільний-навчальний заклад (п.11,12,13,18,27,28,29,30,31,32).

Протягом року адміністрація спрямовувала свою роботу на збереження дитячого здоров’я, вдосконалення фізичного розвитку дитини дошкільного віку. Щомісячно аналізували захворюваність , розробили заходи щодо зменшення її показників. Показники захворюваності знизилась на 2 %           (І молодша група), на 4% - у садових групах . Сестрою медичною старшою за планом двічі на місяць надаються конкретні рекомендації для педагогів і батьків.  Сприяють зміцненню здоров’я дітей систематична робота педагогів, ефективне використання спортивних осередків в кожній групі, наполеглива робота з батьками про попередження інфекційних  захворювань, здорового способу життя,  використовуючи інтернетплатформи, індивідуальні консультації тощо.

            Щепленням охоплено 100 % дітей. Ведеться контроль за проходженням медоглядів педагогічними працівниками та обслуговуючим  персоналом.

Харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227, спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165 ''Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах'' з урахуванням усіх санітарно-протиепідемічних вимог. Діє рада з харчування.

У яслах-садку працює сестра медична старша та кухарі. За цей навчальний рік за результатами перевірок Держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку,  а також відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

            Щоденно складається меню-розкладка за перспективним 10-денним меню.  Проводиться контроль сестрою медичною старшою за постачанням продуктів з бази, за наявністю сертифікатів якості та якістю готової продукції, за регулярним чергуванням на харчоблоці по закладці продуктів, за використанням норм порцій, за організацією харчування та своєчасним прийманням їжі у групах, за санітарно-гігієнічним утриманням харчоблоку та комори. Все це має документальне відображення. Вираховується щомісячний середній показник калорійності та хімічного складу страв для балансування присутності в раціоні всіх необхідних продуктів.

            Приділяється увага сервіруванню столів, естетичному оформленню готових страв та привиттю культурно-гігієнічних навиків прийому їжі .

У яслах-садку харчуються діти пільгових категорій:  багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування) – 6; дитина громадян, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з тимчасово окупованих територій  (100%) – 1; діти учасників АТО – 2, діти з ООП – 2.

Середній  відсоток виконання норм харчування споживаних продуктів за 2020 р. збільшився на 3% і становить 94% (у 2019 році 91 %).

Завдання – збалансувати харчування дітей дошкільного віку відповідно встановлених норм.

З вересня 2019 р. впроваджено систему НАССР, а саме – розробленні документи відповідно вимог системи НАССР, введені в дію постійно діючі процедури, що засновані на принципах аналізу небезпечних факторів контролю у критичних точках, проведено навчання персоналу , які є відповідальними за процедури під час виробництва та обігу харчових продуктів. Адміністрація та працівники харчоблоку ознайомилися з наказами щодо безпечності харчових продуктів. Розроблена  документація ХАСС (процедури, інструкції, форми відповідно до вимог законодавства та об’єкта харчування). Заповнені журнали, протоколи, створений наказ про робочу групу та впровадження принципів НАССР в закладі.

Фінансово-господарська діяльність ясел-садка здійснюється згідно кошторису. Формується кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 1. місцевого бюджету, а саме (з червня 2020 по травень 2021):
 • заробітна плата працівникам – 3590958 грн.
 • заробітна плата працівникам по субвенції (з січня 2021 по травень 2021)– 10548 грн.
 • нарахування на заробітну плату – 647584 грн.
 • нарахування на заробітну плату по субвенції (з січня 2021 по травень 2021) – 1902 грн.
 • продукти харчування – 445332 грн.
 • водопостачання – 25697 грн.
 • електропостачання – 137755 грн.
 • теплопостачання – 208074 грн.
 • вивіз сміття – 5469 грн.
 • капітальний ремонт електрощитової; 
 • встановлено металопластикове вікно – 1 шт. – логопедичний кабінет.
 1. благодійних надходжень БО «Бджілка» (з червня 2020  по травень 2021 р. – 40065,30 грн.);
 2. позабюджетних надходжень (з червня 2020  по травень 2021 р. –  20720 грн).

            Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності ясел-садка, тобто на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.    

У 2020/2021 навчальному році були вжиті такі заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ясел-садка:

 • встановлення протипожежних дверей;
 • придбано лапми сигналів аварійного виходу,
 • капітальний ремонт логопедичного кабінету,
 • капітальний ремонт буфетної кімнати – група «Сонечко»,
 • капітальний ремонт спальн