Звіт директора

Херсонського ясла-садка № 79 Херсонської міської ради

Овчаренко Олександри Павлівни

за 2019/2020 н.р.

 

«04»  червня 2020 року  

 

     Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю; формування екологічної самосвідомості через реалізацію  соціально-екологічного проекту «Виховання культури сортування сміття та поводження з відходами у всіх учасників освітнього процесу»; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні; зміна формальних відносин на практичну взаємодію у роботі з батьками.

Кадрова робота.

                Якісний і кількісний склад педагогічного колективу: 14; вища освіта: 11 педагогів – 79%; базова вища: 2 педагога – 14 %; музичний керівник – вища – 7%.

    Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів: у поточному році атестувався 1 педагог: підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (вихователь) – 1. Курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога.

Вцілому робота колективу ясла-садка відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Управлінська діяльність.

З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу, адміністрацією ясла-садка були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять,  Дні відкритих дверей, тематичні тижні та інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги спрямовують освітній процес на збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, розвиток комунікації дошкільників, формування національно-патріотичних почуттів та любові до рідного краю, формування екологічної самосвідомості;  формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), з 13.03.2020 р. було призупинено  освітній процес у яслах-садку.  Директором та вихователем-методистом була організована дистанційна онлайн-консультація для  вихователів. Так педагогічними працівниками розроблені індивідуальні плани дистанційної організаційно-педагогічної роботи на час запровадження карантину, які включали роботу з дітьми, батьками та плани професійного розвитку (підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо). Вихователі усіх вікових груп проводили освітню роботу з дітьми та просвітницьку роботу з батьками дистанційно, використовуючи такі інтернет-ресурси: месенджер, відео чат,  Вайбер,  Zoom, Ютуб, електронну пошту. 

У 2019/2020 навчальному році колектив ясла-садка працював творчо і відповідально. Адміністрація охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, готовність педагогів до робочого дня, організація комплексного підходу до фізичного розвитку дітей, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: калейдоскоп педагогічних ідей, дискусії, ділові ігри, тренінги. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

До управлінської діяльності ясел-садка залучаються батьки вихованців. Створений батьківський комітет приймає участь у розв’язанні адміністративно-господарських та групових питань, поповнення матеріально-технічної бази.

Традицією в садочку є:

 • прийоми  батьків з особистих питань;
 • дистанційне спілкування з батьками з особистих питань;
 • анкетування батьків;
 • організація Дня відкритих дверей, родинних свят, розваг, консультпунктів для батьків.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління ясла-садка. На особистому прийомі у керівника були 47 осіб. Головними питаннями, які порушені під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ясла-садка згідно електронної реєстрації, організація харчування та благоустрій території.

Організація морального та матеріального заохочення працівників, які добросовісно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Впродовж року педагоги отримали щорічну грошову винагороду за підсумками роботи за рік.

Освітня робота.

              Освітня робота ясла-садка  у 2019/2020 навчальному році будувалася на основі річного плану, який мав на меті такі завдання:

 1. Мовленнєвий розвиток дітей засобами театралізованої діяльності.
 2. Інтеграція LEGO-конструктора в різні види діяльності.
 3. Творчі проєкти як одна з форм взаємодії ЗДО і батьків.

     Виходячи з аналізу освітньої роботи, враховуючи одне з головних завдань методичної роботи міста «Формування мовленнєвої компетенції у дошкільників»,  ясла-садок продовжив працювати над даним питанням поглиблено, впроваджуючи інноваційні технології для мовленнєвого розвитку дитини.

Харчування.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227, спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 № 202/165 ''Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах''. Створено раду з харчування.

З вересня 2019 р. у яслах-садку впроваджено систему безпеки харчових продуктів, яка будується на принципах НАССР.

З 01 січня 2020 року змінено плату за  харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти міста: 30,00 грн  – для дітей дошкільного віку та 20,40 грн. – для дітей  переддошкільного віку.

У яслах-садку працює сестра медична старша та кухарі. За цей навчальний рік за результатами перевірок Держпродспоживслужби грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку,  а також відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться подякувати працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

                Щоденно складається меню-розкладка за перспективним 10-денним меню.  Проводиться контроль сестрою медичною старшою за постачанням продуктів з бази, за наявністю сертифікатів якості та якістю готової продукції, за регулярним чергуванням на харчоблоці по закладці продуктів, за використанням норм порцій, за організацією харчування та своєчасним прийманням їжі у групах, за санітарно-гігієнічним утриманням харчоблоку та комори. Все це має документальне відображення. Вираховується щомісячний середній показник калорійності та хімічного складу страв для балансування присутності в раціоні всіх необхідних продуктів.

                Приділяється увага чергуванню дітей, сервіруванню столів, естетичному оформленню готових страв та привиттю культурно-гігієнічних навиків прийому їжі.

У яслах-садку харчуються діти пільгових категорій:  багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування) – 6;  малозабезпечені (100%) – 3; дитина громадян, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з тимчасово окупованих територій  (100%) – 3; діти учасників АТО – 2, діти-інваліди – 1.

Середній  відсоток виконання норм харчування споживаних продуктів за 2019 р. збільшився на 6% і становить 91% (у 2018 році 85 %).

Завдання – збалансувати харчування дітей дошкільного віку відповідно встановлених норм. Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність ясла-садка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 1. місцевого бюджету, а саме (з червня 2019 по травень 2020):
 • заробітна плата працівникам – 2312566 грн.
 • нарахування на заробітну плату – 508734 грн.
 • продукти харчування – 350031 грн.
 • водопостачання – 24618 грн.
 • електропостачання – 122019 грн.
 • теплопостачання – 251057 грн.
 • вивіз сміття – 3475 грн.
 • капітальний ремонт харчоблоку, пральні із заміною обладнання (столи – 4 шт., стелажі – 4 шт., сушка для білизни – 1 шт., піддон – 1 шт., ваги – 2 шт., тістоміс – 1 шт., м’ясорубка – 1 шт., витяжки – 2 шт., холодильна шафа – 2 шт., ванни мийні – 2 шт.);
 • вхідні металеві двері – 2 шт.;
 • часткова заміна каналізаційних труб на подвір’ї ясел-садка;
 1. благодійних надходжень БО «Бджілка» (з червня 2019   по травень 2020 р. – 32058 грн.);
 2. позабюджетних надходжень (з червня 2019  по травень 2020 р. –  26813 грн).

                Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності ясел-садка, тобто на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.

                У 2019/2020 навчальному році були вжиті такі заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ясла-садка:

 • капітальний ремонт санітарної кімнати – група «Веселка»,
 • капітальний ремонт спальної кімнати - група «Капітошки»,
 • капітальний ремонт буфетних - група «Чомусики», «Капітошки»;
 • встановлено металопластикові вікна – 2 шт. – група «Малятко», «Сонечко»,
 • натяжну стелю у санітарній кімнаті – група «Сонечко»;
 • замінено лінолеум у роздягальних кімнатах – група «Калинка», «Сонечко» та спальній кімнаті – група «Капітошки»; 
 • придбано килимове покриття у музичну залу,
 • придбано міжкімнатні двері – 2 шт.;
 • жалюзі у спальну кімнату та роздягальну – група «Калинка»;
 • стільчики  - 26 шт. - група «Капітошки»,
 • тюль у групову кімнату – група «Веселка», 
 • пилосмок; 
 • придбано ігрове обладнання на дитячі майданчики: пісочниця – 1 шт.;  лавки – 2 шт.;
 • придбано спортивний інвентар: мати – 2 шт., балансери – 6 шт., гімнастичні палиці – 10 шт., скакалки – 10 шт., м’ячі;
 • придбано спортивну форму для дітей – 10 комплектів;
 • пошито дитячі костюми для свят та розваг;
 •  пофарбовано паркан – 320 м та ігрові майданчики;
 • придбано кухонний посуд на харчоблок та у комору;
 • частковий ремонт труб системи опалення.