19 січня 2019 року набув чинності Закон України від18.12.2019 р. № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)

у ясла-садку

та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122).

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27.Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;
 • педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

 • помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;
 • асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

 • фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

 

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя;
 • діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

 

 

Поради батькам, щодо протидії булінгу

 • Поговоріть з дитиною відкрито і доброзичливо, вислухайте її та запевніть, що завжди та попри все ви на її боці, а ще в тому, що кожна людина має право на повагу і безпеку.
 • Допоможіть дитині зрозуміти, що вона не є ані "ябедою", ані "наклепником". Вона смілива людина, яка не боїться говорити правду, щоб захистити себе та інших і, навіть, допомогти виправити ситуацію.
 • Докладно з’ясуйте факти. Занотуйте: що і коли трапилось. Якщо є можливість - зберіть докази.
 • Домовтеся про зустрічі з дорослими, які опікуються вашою дитиною та дітьми агресорами (з батьками, вчителями, адміністрацією школи тощо).
 • На зустрічах - поясніть ситуацію, намагаючись бути максимально спокійним та конструктивним.
 • Спробуйте створити зрозумілий і максимально простий план щодо протидії булінгу.
 • Пам'ятайте, що ваше пряме втручання, наприклад спроба "виховати" чужу дитину, особливо, якщо йдеться не про доброзичливу розмову, а про погрози такі дії можуть нашкодити та ще більше загострити ситуацію.
 • Дотримуйтеся плану та будьте уважні до власної дитини, її поведінки, реакцій, почуттів. 

План заходів

щодо запобігання та протидії булінгу

у Херсонському ясла-садку № 79

 

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Видати наказ про запобігання булінгу в ясла-садку

Працівники

ясла-садка

Вересень

2020

Керівник

 

2

Провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти №2637 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)»

Працівники

ясла-садка

Вересень

2020

Керівник,

вихователь-методист

3

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню.

Колектив

ясла-садка

упродовж року

Керівник,

вихователь- методист

4

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечний дитсадок. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Жовтень

2020

Керівник,

вихователь-методист,

вихователі

5

Контроль стану попередження випадків булінгу

Педагогічний колектив

Щоквартально, у разі необхідності

Керівник,

вихователь-методист.

6

Обговорення питання протидії боулінгу на загальних батьківських зборах в ЗДО

Батьки

вихованців

Травень

2021

 

Керівник, вихователі

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

Вихованці

ясла-садка

Упродовж року

Вихователі

2

Перегляд мульт- та кінострічок відповідної спрямованості

Вихованці

ясла-садка

Упродовж року

Вихователі

3

Створення морально безпечно освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

Вихованці

ясла-садка

Упродовж року

Вихователі

4

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

Вихованці

ясла-садка, батьки

Червень

Вихователі

Робота з батьками

1

Консультації для батьків:

- «Протидія цькуванню в

дитячому колективі»;

- «Булінг від «А» до «Я»;

- «Стоп насильству в

сім`ї»

Батьки вихованців

Упродовж року

Вихователі

2

Інформаційна робота через веб – сайт ясла-садка

Батьки вихованців

Упродовж року

Вихователь-методист